Bokemoa Café og aktivitetssenter

Velkommen til bygdas nye møteplass for yngre seniorer på Stokke Bygdetun med oppstart 1/9-2014. Tilbudet drives for tiden på dugnad, og det er mulig å kjøpe seg noe å spise og en kopp kaffe på onsdager fra 11.30 til 14.30. 

Bakgrunn for Bokemoa Café
Stokke kommune og en referansegruppe av pensjonister ønsker en fast møteplass med enkel matservering for unge pensjonister på Stokke Bygdetun. Helsedirektoratet støtter prosjektet i oppstarten, og var et samarbeide mellom Stokke Kommune og Stokke Bygdetun. I 2015 fikk vi ikke tildelt midler til prosjektet, men Stiftelsen Stokke Bygdetun stiller lokaler til disposisjon, slik at Bokemoa Café blir drevet videre på dugnad av brukerne selv.

Åpent hver onsdag fra 11.30-14.30

Kom innom for en kaffe og prat med andre unge pensjonister.