Sponsor

Takk til Bygdetunets samarbeidspartnere

Stokke Bygdetun er en stiftelse som i hovedsak driver sin virksomhet ved hjelp fra de frivillige. Medlemmer fra Stokke Historielag og andre stiller opp som omvisere, kjøkkenhjelp, museumsvakt og på ulike dugnader. Museet som i dag består av 6 bygninger, skal vedlikeholdes og arbeide ved bygdetunet skal koordineres og utføres. Vi er derfor takknemlig for gode støttespillere som bidrar med nødvendig økonomisk støtte til virksomheten.

Sandefjord Kommune er vår viktigste bidragsyter med fast overføring av midler. 

Stokke Historielag er vår hovedsponsor for 2018 - 2020.

Sponsor 2018 til 2020

Hageland Gjennestad, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke 

Støtteponsor 2018 til 2020

MidtVestfold Regnskap

MENY Stokke, Johannes Sandviksvei 2, 3160 Stokke

Borgeskogen Elektro A/S , Borgeskogen 22, 3160 Stokke

Vestfold Betong AS, Borgeskogen, 3160 Stokke

Eiksenteret Vestfold og Telemark, Vestfold Maskin AS, pb. 123, 3161 Stokke