Stokke Historielags årsmøte

Historielagsmøtene avholdes hver 3. tirsdag i mnd. kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene. 

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder Svein-Erik Bergsholm, tlf. 92808308 eller e-post bergsholm44@gmail.com.

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2022

Leder              Svein-Erik Bergsholm

Kasserer          Øystein Hov

Sekretær         Gretha Holtan Folkestad

Styremedlem  Erling Halvorsen

                        Bjørg Ormestad Rasmussen

Varamedlem   Marit Tverberg

                        Håkon Fadum

                        Kristi Reed

Redaktør for ”Arv og Ætt”: Svein-Erik Bergsholm

           

Slektsgranskingskont.   Brita Nordberg               

Revisor                             Kristoffer Haugan

Vararevisor                     Lisbeth Borg                                                              

Valgkomité                      Eva Ellefsen (leder)

                                          Bjørn Korsane

                                          Inger Hanne Johannessen

Stokke Bygdetun            Svein-Erik Bergsholm    

                                          Vidar Aarvold                               

                                          Bjørg O. Rasmussen                    

-          vara                    1. Gretha H. Folkestad  

-                                      2. Nils Jan Johansen      

-                                      3. Marit Tverberg          

Melsom Mølle                Thor Einar Holmén        

      -       vara                    Brit Menes Arnesen      

Bogen Kunstnerv.          Kai Roger Skjelbred                                   

-          vara                    Erling Halvorsen            

Fortidsminnefor. Sfj.     Bjørn Vidar Hansen                     

Tilsyn minnestøtta         Asbjørn Gjelsås (leder)

                                          Reidulf Kjærås

Tilsyn sag- og mølleruiner i Borgebekken:  Agnar Dammen