Stiftelsen i Bogen

Åpent hus -Juleverksted 23 og 24 november 12-16
Vi inviterer lag og foreninger som vil bidra eller bruke Bogen til å ta kontakt med oss. Huset er regulert til kulturformål, og vi tenker at flere kan bruke huset for sine møter og aktiviteter. Med åpen helg vil vi vise huset frem til de som vil se. Juleverkstedet er sponset av Bokemoa NMU, og lag og foreninger stiller opp på dugnad for Bogen. Det vil bli anledning til å kjøpe lodd, bøker, bilder, kaffe mm og inntekter vil gå til prosjektutvikling i Bogen. Kontaktinfo : e-post : stokkebygdetun@altiboxmail.ni Mob.: 950 11 845
Bygdetunet vil verne om Stokkes Kulturarv.
I 2018 ønsket Bogen Kunstnerverksteder å avvikle. Både et ønske om salg og overdragelse til Turistforeningen ble lagt på bordet, men stiftelsen Stokke Bygdetun ønsker å verne om den historisk interessante eiendommen som har tilhørt Stokkefolket siden 1884 . Vi mener det er grunnlag for å se på saken på nytt, for å kartlegge nye bærekraftige driftsmodeller for å redde stiftelsen fra nedleggelse. Nå er søknaden om avvikling av Bogen Kunstnerverksteder trukket til fordel for at Bygdetunet bekoster drift og kartlegging i en utredningsperiode på 12 måneder.
Kort historikk
Det herskapelige gule huset i Bogen har tidligere bla. vært skipsrederbolig, båtbyggeri, gjestgiveri og skjenkestue før kommunen overtok fra 1884 . Her ble det fattighus og siden pleiehjem frem til 1964. Bogen som sted har en svært interessant historie med skriftlige kilder helt tilbake til 1390. I 1973 ble det bevaringsverdige huset reddet fra sanering ved at Bogens Venner med kunstner Hans Gerhard Sørensen i spissen. Kommunen ga eiendommen til venneforeningen som etablerte Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder. Bygningsmassen ble frem til 2018 benyttet til rimelig bolig, galleri og verksteder for kunstnere i etableringsfasen.