Uteområdene

Fra barnas dag

Ved veien nedenfor Bryggerhuset står en tavle med informasjon om Tusenårsstedet, bygdetunet og Nordskogen kultursti.
Midt på tunet er Tusenårstreet plantet, og nærmere veien står Brit Sørensens statue av Signe Kile, som ble brent som heks i 1645.
I skogkanten ved festplassen står en byste av Stokke-dikteren Haral Sverdrup, laget av billedhuggeren Knut Steen.
Under de gamle frukttrærne på Bygdetunet er det plassert benker og bord der du kan nyde kaffe og vafler i Bygdetunets åpningstid om sommeren, eller medbragt matpakke og drikke utenom åpningstid.
Nordskogen kultursti som går gjennom Bokemoa og omkringliggende skogområder gir interessant informasjon om dyreliv, fugleliv, planteliv, geologi og bosetting.
Bokemoa er et flott trenings- og turområde. Lysløype, turstier og lekeområder  er flittig brukt gjennom hele året.