bryggerhuset

Høststemning

Bryggerhuset ble bygget i 1852. Det ble flyttet til Stokke  Bygdetun fra Horten og gjenreist i 2002-2004. I kjelleren er det bakerovn, kjøkken og møterom for bygdekvinnelaget. Her selges det bakerovnsbrød på enkelte dager.
Første etasje inneholder møterom og selskapslokale for inntil 30 personer. Priser, utleiekalender og informasjon om booking av Bryggerhuset finner du under " UTLEIE". 

Mandager og onsdager fra kl. 11.30 til 14.30 holder Bokemoa Café åpent i Bryggerhuset med enkel servering til kostpris. Tilbudet er ment å være en sosial møteplass for unge pensjonister og andre som er hjemme på dagtid. Bokemoa Café drives for tiden på dugnad av seniorer.