Vognskjulet og Husflidsstua

Vognskjulet ble bygget i 2013/14 og ferdigstilt høsten 2014. Bygningen som har 2 etasjer innehoder museum med ulike hestekjøretøyer og travmuseum i hovedetasjen. I underetasjen finner vi Husflidsstua innredet for veving og andre husflidsaktiviteter. Deler av underetasjen benyttes som museumslager.

Realisering av bygget ble muliggjort med spillemidler for kulturformål, sponsormidler og private gaver. Det ble nedlagt et betydelig dugnadsarbeid under byggingen. Husflidsstua ble offsielt åpnet av leder i Norges Husflidslag høsten 2014 og museumsetasjen av Stokkes ordfører på Hagedagen 31. mai 2015. 

 

 

 

Vognskjulet sett fra gårdsplassen