Organisasjon

En del av dugnadsgjengen tar en pust i bakken

Stokke Bygdetun er en privat stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet, og å aktivisere bygdefolk til å ta vare på og utvikle kultur og miljø i Stokke.
Stokke Historielag  og Sandefjord Kommune  er viktige støttespillere både økonomisk og ved frivillig  innsats. Vi samarbeider med flere lokale og regionale foreninger og organisasjoner som bidrar til aktivitet på bygdetunet. Museet holdes vedlike og åpent i sommersesongen av frivillige, de fleste fra historielagets mer enn 900 medlemmer.  

Styre: Stiftelsens styre består av 5 medlemmer:

Styreleder: Vidar Aarvold, /Stokke Historielag)

Nestleder : Nils Ingar Aabol (Sandefjord Kommune)

Styremedlemmer:    Svein Erik Bergsholm (Leder Stokke Historielag) , Knut Husum (Stokke Historielag) og Dag Einar Kverhellen (Sandefjord Kommune)

Varamedlemmer: Jan Semb Døvle og Frederikke Margrethe Møller fra Sandefjord Kommune, Greta Holtan Folkestad, Turid Moholt, Marit Tverberg fra Stokke Historielag.

                             
                            
Årsmøtet avholdes i mars/april hvert år.

Ledelse:
Daglig leder :                                    Signe E. Hultgren
Kasserer:                                          Erik Kristiansen
Vaktmester og dugnadsleder ute :     Hans Gundersen
Dugnadsleder inne:                           Turid Korsane

Frivillige:
Stokke Bygdetun holders åpen og i gang av rundt 100 frivillige som bidrar med stor dugnadsinnsats . Mange av historielagets medlemmer deltar under arrangementer som omvisere, museumsvakter, på kjøkkenet eller i kiosken. Vi trenger stadig flere frivillige så ta gjerne kontakt med en av oss, dersom du ønsker å stille opp på en åpen søndag .